Czym jest szkolenie BHP?


Polskie przepisy jasno mówią o tym, że każdy pracodawca ma obowiązek wysłać swoich podwładnych na szkolenia bhp poznań dotyczące bezpieczeństwa i higieny w miejscu wykonywania konkretnych zadań. Złamanie tych zasad grozi otrzymaniem niemałej kary finansowej.

Oczywiście zanim jeszcze pracownik rozpocznie swoje główne działania, zostanie wysłany na specjalny kurs. Nie płaci on za niego z własnej kieszeni, bo to pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by pracownik wziął w nim udział, zatem wszystkie koszty spadają na kark właściciela danej firmy. Kluczowe jest także trzymanie się ustalonych odgórnie terminów. Dla poszczególnych branż zawodowych ustalono pewne zasady, które dotyczą tego, co ile lat pracownik powinien wziąć ponowny udział w szkoleniu bhp. Jeśli te terminy nie zostaną zachowane, przedsiębiorca prawdopodobnie zostanie ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy. Oczywiście każdy chciałby takiej kary uniknąć i każdy może to zrobić, trzymając się wszelkich zasad i po prostu ich nie łamiąc.

Wbrew pozorom takie kursy mają spore znaczenie dla funkcjonowania całego biznesu. Tylko pracownicy znający dobrze przepisy bhp są w stanie bezpiecznie wykonywać wszelkie działania, nie narażając podczas nich siebie czy innych osób.