Czym jest szkolenie BHP?

Polskie przepisy jasno mówią o tym, że każdy pracodawca ma obowiązek wysłać swoich podwładnych na szkolenia bhp poznań dotyczące bezpieczeństwa i higieny w miejscu wykonywania konkretnych zadań. Złamanie tych zasad grozi otrzymaniem niemałej kary finansowej. Oczywiście zanim jeszcze pracownik rozpocznie swoje główne działania, zostanie wysłany na specjalny kurs. Nie płaci on za niego z własnej […]