Stawiamy na bezpieczeństwo: znaczenie i zastosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście korporacyjnym

Bezpieczeństwo i higiena pracy, znane bardziej jako BHP, to kluczowy element każdej działalności gospodarczej. BHP to nie tylko przepisy prawa do stosowania, ale przede wszystkim strategia zapewniająca bezpieczeństwo i przeciwdziałająca ryzyku wypadków w miejscu pracy. Zasady BHP zakorzenione są już na etapie kształcenia, jednak przestrzeganie BHP w pracy ma unikalny charakter, zgodny z danym środowiskiem […]

Czym jest szkolenie BHP?

Polskie przepisy jasno mówią o tym, że każdy pracodawca ma obowiązek wysłać swoich podwładnych na szkolenia bhp poznań dotyczące bezpieczeństwa i higieny w miejscu wykonywania konkretnych zadań. Złamanie tych zasad grozi otrzymaniem niemałej kary finansowej. Oczywiście zanim jeszcze pracownik rozpocznie swoje główne działania, zostanie wysłany na specjalny kurs. Nie płaci on za niego z własnej […]