Ochrona miejsca pracy


Ochrona zdrowia i życia w miejscu pracy, czyli przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmuje zarówno ochronę czynną człowieka, jak i zaporową. Nosimy ubrania ochronne, kaski, używamy rękawic i obuwia roboczego. Wszystko po to, aby w wypadku nieprzewidzianych sytuacji zmniejszyć możliwość wystąpienia obrażeń albo ich zminimalizowanie. Jednym z biernych urządzeń ochronnych może być kurtyna paskowa, ustawiana pomiędzy pracownikami nieuczestniczącymi w jakiejś czynności, a tymi ją wykonującymi.
Szczególnym rodzajem takich kurtyn, są kurtyny paskowe. Ognioodporne i niewrażliwe na wysokie temperatury, chronią otoczenie nie tylko przed możliwymi odpryskami rozżarzonego metalu, ale także przed wpływem szkodliwego promieniowania UV. To dzięki nim właśnie, unikamy naświetlania oczu, gdy w hali produkcyjnej, podzielonej na segmenty, pracownicy wykonują różne czynności, a spawanie musi się mimo wszystko odbywać.
Gdy szef zawiadujący takim, czy innym przedsięwzięciem uzna za słuszne, może być także użyta osłona dodatkowa, czyli Kurtyna na drzwi. Będzie ona wówczas pełnić funkcję ochronną, jak i ogólnie ostrzegawczą.